لینک خرید فایل(تحقیق درباره تنش)

** تعریف تنش در حالت كلی همانطور كه در اشكال 1-1- ب و 1-1-ب، نشان داده شد، نیروهای داخلی كه در روی سطوح بینهایت كوچك یك مقطع عمل می كنند، از لحاظ مقدار و جهت با یكدیگر متفاوت می باشند. این موضوع دوباره در شكل 3-1، نمایش داده میشود. نیروهای داخلی از لتحقیق درباره تنش|40063022|nx|تنش,تعریف تنش,تنش چیست,نیروهای داخلی,مکانیک جامدات,نیروی گسترده بر روی سطح,تعریف ریاضی تنش,فرمول تنش,انواع تنش,تنش های قائمی,تنش های برشی,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقیق درباره تنش آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

**


تعریف تنش

در حالت كلی همانطور كه در اشكال 1-1- ب و 1-1-ب، نشان داده شد، نیروهای داخلی كه در روی سطوح بینهایت كوچك یك مقطع عمل می كنند، از لحاظ مقدار و جهت با یكدیگر متفاوت می باشند. این موضوع دوباره در شكل 3-1، نمایش داده می‌شود.

نیروهای داخلی از لحاظ طبیعت، كمیتهایی برداری هستند و نیروهای مؤثر خارجی را در تعادل نگه می دارند. در مكانیك جامدات تعیین شدت این نیروها در نقاط مختلف یك مقطع بسیار مهم می باشد. در حالت كلی شدت این نیروها از نقطه ای به نقطة دیگر فرق می كند و نسبت به سطح مقطع مایل هستند. رسم بر این است كه این شدتها به مؤلفه های قائم و موازی مقطع تحت مطالعه، تجزیه شوند. به عنوان مثال،؟ مؤلفه های بردار نیروی كه روی سطح عمل می كند در شكل 3-1-ب، نشان داده شده است. در این مثال بخصوص، چون منطقی كه جسم را به دو قسمت تقسیم كرده، عمود بر محور x می باشد، امتداد منطبق بر امتداد عمود بر می باشد. نیروی وارد بر واحد سطح كه همان شدت نیروی گسترده بر روی سطح می باشد، تنش نامیده می شود. در شكل 3-1-ب، تنش متوسط نیروی برابر می‌شود. حال اگر به جای تنش متوسط، تنش در یك نقطه را خواسته باشیم باید در رابطه تنش متوسط، را به سمت صفر میل دهیم.»

بنابراین تعریف ریاضی تنش به صورت زیر در می آید:


شدت نیروی عمود بر مقطع، تنش قائم آن نقطه نامیده می شود. اگر تنش قائم باعث ایجاد كنش در مقطع بشود، به آن تنش كششی می گویند. در مقابل تنشهای قائمی كه بر مقطع فشار وارد می آورند، به تنشهای فشاری موسومند. به جای اینكه تنشهای قائم را با حرف با دو زیرنویس نمایش می دهیم. آنها را با حرف (زیگما) با یك زیرنویس نمایش می دهیم. مؤلفه های دیگر شدت نیرو به موازات صفحة مقطع عمل می كنند. این مؤلفه ها تنشهای برشی نامیده می شوند. تنشهای برشی همیشه با حرف نمایش داده می شوند.

واحد رسمی تنش در سیستم بین المللی، نیوتن بر متر مربع است، كه پاسكال نامیده می شود. اما اگر بخواهیم تنشهای معمول را بر حسب این واحد نمایش دهیم با اعداد بزرگی سروكار خواهیم داشت، به همین جهت، تنشها را بر حسب مگاپاسكال (Mpa) و یا بر حسب نیوتن بر میلی متر مربع بیان می كنیم. این دو واحد با یكدیگر مساوی می باشند.


قرارداد علامت مثبت تنش ها :

I.صفحه ای مثبت است كه بردار نرمال آن مثبت است .

II.صفحه ای مثبت است كه بردار نرمال آن جلو باشد .

III.روی صفحة مثبت تنش ها وقتی مثبت هستند كه در راستای مثبت محور موردنظر باشد .


مطالب دیگر:
پاورپوینت بررسی مقدمات طراحی معماری 2 (شماره 1)شبکه حسگر چیست؟شبکه در ویندوز 2000پاورپوینت بررسی مهندسی پی - 13 اسلایدشبکه موبایل چگونه کار می کند؟پاورپوینت بررسی مهندسی پی - 42 اسلایدپاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پیشبکه و کارت شبکهپاورپوینت بررسی مهارت های ارتباط موثرشبکه های بی سیم (Wi-Fi)مقاله شبکهشبكه كنترل كننده CANپاورپوینت بررسی مهارت های ارتباطی بین فردی برای كتابدارانپاورپوینت بررسی مهارتهای ارتباطی والدینپاورپوینت بررسی افزودنی های غذاییشبكه چیست؟پاورپوینت بررسی پروبیوتیک ها و پری بیوتیک هاشبكه در windows 2000شبکه های بی سیم LANشبكه های كامپیوتریپاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذاییشبكه‌های نظیر به نظیر (peer to peer network)شبکه های نظیر به نظیرشبكه نظیر‌به‌ نظیر چیست؟شبیه سازی کامپیوتری